Digest Logo

🎥 „ამბავი კახელ კაცზე, რომელმაც ქალებში გასეირნება გადაწყვიტა“ - დემეტრეს და ომიკოს სახალისო ამბები

1679305429
დემეტრეს და ომიკო

პაატა გულიაშვილის ანეკდოტების შოუში სტუმრებმა ძმებმა დიმიტრიმ და ომიკო ბენაშვილებმა სახალისო ანეკდოტები მოჰყვეს.

ერთ-ერთი სახალისო ამბავი კახელ კაცზეა, რომელმაც ქალებში გასეირნება გადაწყვიტა.